Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Επιμελητής στην Ορθοπαιδική Κλινική Μεγάλων Αρθρώσεων στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
με Διευθυντή Τσαρούχα Ιωάννη

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου με μέθοδο ASI

Αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου: Τώρα και με τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας ASI

Παρόλο που η ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι μια από τις πιο επιτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις στην ορθοπαιδική, ένας σημαντικός αριθμός ασθενών υποβάλλεται σε αναθεώρησή (δεύτερη επέμβαση / επανεπέμβαση) είτε λόγω μηχανικών προβλημάτων (χαλάρωση ή φθορά της πρόθεσης, κακή τοποθέτηση), είτε μικροβιακής λοίμωξης, είτε κατάγματος πέριξ της πρόθεσης.

Το κύριο σύμπτωμα των ασθενών με προβληματική ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι ο πόνος στη βουβωνική χώρα ή/και το μηρό, γι’ αυτό όταν εμφανιστεί κάτι τέτοιο είναι αναγκαία η έγκαιρη επίσκεψη στον ορθοπαιδικό. Η ταχύτερη διερεύνηση και αντιμετώπιση της χαλαρωμένης ολικής αρθροπλαστικής είναι ιδιαίτερης σημασίας,  καθώς συνήθως οδηγεί στην αποφυγή της επιδείνωσης της φθοράς των οστών γύρω από την πρόθεση, γεγονός που κάνει την αναθεώρησή της πιο εύκολη.

Η σωστή τοποθέτηση των υλικών κατά την αρχική επέμβαση, προκειμένου ο ασθενής να έχει ένα άρτιο χειρουργικό αποτέλεσμα, απαιτεί σημαντική χειρουργική εμπειρία.

Η τακτική μετεγχειρητική παρακολούθηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη πρόληψη καθώς και έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων

Παραδοσιακά οι επεμβάσεις αναθεώρησης στο ισχίο απαιτούν εκτεταμένες προσπελάσεις (μεγάλες τομές, μεγάλες κακώσεις στα μαλακά μόρια, μεγάλη απώλεια αίματος) και συνοδεύονται από μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών σε σχέση με την πρώτη επέμβαση. Στις περιπτώσεις που μόνο ένα τμήμα της πρόθεσης παρουσιάζει πρόβλημα προτιμάται η μεμονωμένη αντικατάστασή του, καθιστώντας την αναθεώρηση λιγότερο χρονοβόρα, με λιγότερες ανάγκες για αίμα και με ταχύτερη αποκατάσταση.

Η τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας ASI (Anterior Supine Intermuscular) εκτός από τη μεγάλη επιτυχία της στις αρχικές επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα και σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η αναθεώρηση μόνο της κοτυλιαίας πρόθεσης εξασφαλίζοντας το μέγιστο των πλεονεκτημάτων της μερικής αντικατάστασης της παλαιάς πρόθεσης.

Με την ASI πρακτικά εξαλείφονται οι ανάγκες μετάγγισης, ο χρόνος αποκατάστασης μειώνεται δραματικά και αποφεύγονται οι επιπλοκές που συνοδεύουν τη μακρά περίοδο ανάρρωσης μετά από εκτεταμένες προσπελάσεις του ισχίου. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου οφείλονται στον ελάχιστο τραυματισμό των μαλακών μορίων γύρω από τη τεχνητή άρθρωση (τα οποία είναι ήδη τραυματισμένα από την προηγούμενη επέμβαση), την καλή ορατότητα που έχει ο χειρουργός κατά την επέμβαση και την άμεση εκτίμηση του μήκους και των δύο κάτω άκρων.

Στην Κλινική Μεγάλων Αρθρώσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών με διευθυντή τον κ. Ιωάννη Τσαρούχα έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός αναθεωρήσεων με την μέθοδο ASI που συνδυάζονται, κατά περίπτωση, με τις αξιόπιστες τεχνικές της κοτυλοπλαστικής και την εισαγωγή μοσχευμάτων στις περιοχές οστικών ελλειμμάτων (impaction grafting, strut grafts κτλ). Ιδιαίτερα, η κοτυλοπλαστική αποτελεί μια δοκιμασμένη μέθοδο για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ατελούς διαμόρφωσης της κοτύλης και μεγάλων οστικών ελλειμμάτων . Η επιλογή των ασθενών που μπορούν να υποβληθούν στην επέμβαση αναθεώρησης με ASI γίνεται μετά από λεπτομερή προεγχειρητικό έλεγχο για τον αποκλεισμό της περίπτωσης να υπάρχει μεγάλη φθορά και στη μηριαία πρόθεση ή τα οστικά ελλείμματα της κοτύλης να είναι τόσο μεγάλα, ώστε να χρειάζονται εκτενέστερες προσπελάσεις.

Με την αναθεώρηση της προβληματικής ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου οι ασθενείς εξασφαλίζουν την πολυετή ομαλή λειτουργία της πρόθεσης τους και διατηρούν την ποιότητα ζωής τους σε υψηλό επίπεδο.