Ορθοπαιδικός Χειρουργός | Επιμελητής στην Ορθοπαιδική Κλινική Μεγάλων Αρθρώσεων στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
με Διευθυντή Τσαρούχα Ιωάννη

Επιμελητής Χειρουργός στην Ορθοπαιδική Κλινική Μεγάλων Αρθρώσεων στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, με Διευθυντή τον Τσαρούχα Ιωάννη

Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Κότσι)

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος είναι συχνό πρόβλημα  κατά το οποίο παρατηρείται σταδιακή απαγωγή  και  στροφή  του μεγάλου  δακτύλου με παρουσία εξόστωσης στην βάση του.

Είναι μια σύνθετη παραμόρφωση του άκρου ποδός που συνοδεύεται συνήθως από παραμορφώσεις και στα υπόλοιπα δάκτυλα.

Αιτιολογία - Παθογένεια

Η αιτιολογία του βλαισού μέγα δακτύλου είναι πολυπαραγοντική.
Τα ακατάλληλα υποδήματα, στενή φόρμα με ψηλό τακούνι δεν προκαλούν την παραμόρφωση αλλά συμβάλουν στην επιδείνωση της για αυτό και η πάθηση είναι πολύ
συχνότερη στις γυναίκες. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζουν κληρονομικοί παράγοντες και ρευματολογικές παθήσεις. Εκτός από την δυσμορφία του ποδιού η πάθηση προκαλεί πόνο και δυσχέρεια στην βάδιση.

Αντιμετώπιση και θεραπεία

Η αντιμετώπιση του βλαισού μέγα δακτύλου, όπως και σε άλλες ορθοπαιδικές παθήσεις, στο πρώτο στάδιο είναι μη χειρουργική. Δηλαδή προτείνονται φαρδύτερα παπούτσια ,πάτοι και άλλα ορθοπαιδικά βοηθήματα.

Όταν στο πόδι δημιουργηθεί μεγάλη παραμόρφωση και δεν υπάρχει βελτίωση των ενοχλημάτων με κανένα άλλο τρόπο, τότε καταφεύγουμε στην χειρουργική θεραπεία.

Η επιλογή της μεθόδου – αν θα είναι ανοικτή ή ελάχιστα επεμβατική όπως επίσης και το είδος της οστεοτομίας έχει να κάνει με τον βαθμό παραμόρφωσης του άκρου ποδός όπως επίσης και από τις συνοδές παθήσεις.

Η σύγχρονη χειρουργική αποκατάσταση του βλαισού μέγα δακτύλου επιτυγχάνεται με μέθοδο ελάχιστης επεμβατικότητας. Γίνεται συνήθως με περιοχική αναισθησία και οι τομές δεν ξεπερνούν τα 2-3 χιλιοστά. Χρησιμοποιούνται μικρά εργαλεία, με τα οποία γίνονται οι διορθωτικές οστεοτομίες και η αφαίρεση της εξόστωσης υπό ακτινολογικό έλεγχο. Εκτός του μεγάλου δακτύλου διορθώνονται και οι τυχόν παραμορφώσεις των άλλων δακτύλων. ΟΙ οστεοτομίες συγκρατούνται με ειδικές βίδες τιτανίου, που δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν. Ο ασθενής περπατάει αμέσως με το ειδικό μετεγχειρητικό υπόδημα χωρίς βακτηρίες και βγαίνει από το νοσοκομείο την ίδια μέρα του χειρουργείου. Με τη μέθοδο αυτή έχουμε μικρότερο τραυματισμό των μαλακών μορίων, επιτυγχάνοντας έτσι ταχύτερη ανάρρωση με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο . Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό των  περιπτώσεων με εξαίρεση ίσως κάποιες πολύ βαρείες παραμορφώσεις. Η επέμβαση διόρθωσης του βλαισού μεγάλου δακτύλου (κότσια) πραγματοποιείται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον κύριο Τσαρούχα και την ομάδα του, τηρώντας τα διεθνή standards στην χειρουργική ποδιού ανεξαρτήτου ηλικίας.